IP Blacklist

ส่งอีเมล์ไม่ออก เพราะ IP ของ Email Hosting ติด Blacklist

Image

ผู้ใช้ Email Hosting จำนวนมากมีปัญหาการส่ง Email ออกจาก Email Hosting ไปยังปลายทาง แล้ว ปลายทางไม่ได้รับ ปัญหาลักษณะนี้เกิดจาก IP ของ Email Hosting ของคุณนั้นติด Black list ซึ่งปัญหานี้สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้งาน Email Hosting เป็นอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เอง หรือ หากผู้ดูแล Server ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว ไม่กี่วันก็จะกลับมามีปัญหานี้อีกครั้ง (Bad Circle)โดยเฉพาะการใช้งาน Email ที่ถูกแถมมาจาก Web Hosting

สาเหตุเกิดจากเครื่อง Email Server ที่คุณใช้งานอยู่นั้นมีการส่ง Email มากผิดปกติ หรือ อาจจะมีการส่ง Email โฆษณาจำนวนมาก จนทำให้หมายเลข IP ของ Server ที่คุณใช้งานอยู่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีดำ หรือ Blacklist นั่นเอง

เนื่องจาก Web Hosting โดยทั่วไป มีจุดประสงค์การใช้งาน คือ ให้ผู้บริการนั้นทำเว็บไซต์ โดยมี Email ให้บริการเป็นลักษณะของแถม ซึ่งไม่ได้มี Function การบริหารจัดการ หรือ ระบบที่กรองอีเมล์ว่าไม่ใช่ Spam ก่อนส่งออกไป จึงทำให้พบปัญหา IP ติด Blacklist จำนวนมากยกตัวอย่างปัญหานี้ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณเองก็เข้าใจได้

Image
หากพูดให้เข้าใจง่าย เราขอยกตัวอย่างให้ง่ายต่อการเข้าใจดังนี้ เช่น นาย A เป็นคนไทย ได้เคยไปขโมยของในประเทศอังกฤษ ตำรวจประเทศอังกฤษได้ขึ้นให้นาย A เป็นบัญชีดำ (Blacklist) ต่อมาเมื่อนาย A ต้องการเดินทางไปประเทศอื่นๆ เช่น สวีเด็น ประเทศเหล่านั้นก็จะทำการตรวจสอบคนเข้าเมืองเบื้องต้น แต่ชื่อนาย A เป็นบัญชีดำ ของประเทศอังกฤษไปแล้ว ประเทศปลายทางเหล่านั้นก็ไม่ให้นาย A เข้าประเทศ เพราะมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถืออาการหลัก ที่สังเกตุได้ง่ายๆ

Image

คุณจะพบว่าคุณไม่สามารถส่ง Email ปลายทางที่เป็น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo ได้ หรือ หากส่งได้คุณจะได้อีเมล์ตอบกลับ โดยมีเนื้อหาลักษณะแจ้งว่าส่งไม่ผ่าน เนื่องจาก IP ของคุณเข้าข่ายเป็น Spam เป็นต้นบอกลาปัญหานี้อย่างตรงจุด ด้วยระบบกรองอีเมล์ขาออก

Image

บริการ Email Hosting, อีเมล์บริษัท ของ MailDee ทั้งหมด มีการตรวจกรองอีเมล์ทุกฉบับก่อนที่จะส่งออกไปยังปลายทาง หากพบว่าฉบับไหนถูกส่งโดยไวรัส หรือ เข้าข่ายว่ามีการส่ง Spam โดยเทคโนโลยีการตรวจจับไปที่เนื้อหาของอีเมล์ ก็จะถูก Block ไว้และไม่ถูกปล่อยไป เพื่อป้องกัน IP ของ Mail Server เราไม่ให้ติดไวรัส

รวมถึงเราจะมี Mail Server ที่ทำหน้าที่ ส่งอีเมล์โดยเฉพาะมากกว่า 50 IP ทำให้สามารถปัด IP ที่ติด Blacklist ออกทันที และใช้ IP อื่นๆ ที่ไม่ติด Blacklist แทน

บอกลาปัญหา Blacklist Reviewed by Somwilai on . มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้ถาวร หากมีปัญหาเรื่องส่งอีเมล์ไม่ออก ลองใช้เทคโนโลยีการกรองอีเมล์ขาออกนี้ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด Rating: 4.2

Navigation

Navigation