Email Delaying

ทำไม Mail Server ถึง รับ/ส่ง Mail ล่าช้า

Image

คนที่ใช้งาน Mail Server จำนวนมาก ประสบปัญหาการได้รับส่งอีเมล์ล่าช้า ยกตัวอย่างเช่น นาย A ส่ง Email ไปให้นาย B ตั้งแต่ แปดโมงเช้า กว่าที่นาย B จะได้รับเข้าไปบ่าย 2 โมง เป็นต้น ซึ่งในทางกลับกัน เวลานาย B ส่งอีเมล์เข้ามาหานาย A นาย A ก็ได้รับล่าช้า หรือ อาจจะไม่ได้รับเลยสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ ?

Image

ปัญหานี้เกิดจาก Bandwith ของ Server นั้นไม่เพียงพอกับการใช้งาน ทำให้เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากๆ ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งอีเมล์ก็จะไปค้างอยู่ใน Server แต่ไม่มี Bandwith มากพอที่จะส่งออกจาก Server ไปยังปลายทางได้อธิบายให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนมี 4 เลน รถก็ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ เนื่องจากรถติดมากเพราะมีรถอยู่บนถนนในเวลาเดียวกันเยอะมาก หรือ ถ้ารถวิ่งได้ก็จะวิ่งได้ช้าๆ วิธีแก้ปัญมีแค่เพียงขยายเลนขนนให้มากเพียงพอสำหรับการรองรับรถยนต์อาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน

เมื่อคุณมีการรับ-ส่งไปยัง Email Hotmail, Gmail หรือ Mail Server ปลายทางที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ จะพบปัญหาล่าช้า แต่ถ้า Mail Server ปลายทางที่มีที่ตั้งในไทยจะไม่มีปัญหานี้ เนื่องจาก Bandwidth ภายในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่อเต็ม


การแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

Image

ปัญหาหลักเกิดจาก International Bandwith ที่เชื่อมโยงจาก Mail Server ของคุณไปยังต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอ MailDee จึ่งได้นำ Mail Server ทั้งหมดไปตั้งไว้ ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ International Bandwith ไปทั่วโลก ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ด้วยวิธีการนี้ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่อง Email ล่าช้าอีกต่อไป

เร็วมาก Reviewed by Mark on . รับส่งไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาการ รับส่งเมล์ล่าช้า เมื่อส่งไป ปลายทางก็ได้รับทันที และ เมื่อรับอีเมล์ก็ไม่มีการ Delay หรือล่าช้า Rating: 5.0

Navigation

Navigation